6eFestivalGollut-Foto-000
6eFestivalGollut-Foto-001
6eFestivalGollut-Foto-002
6eFestivalGollut-Foto-003
6eFestivalGollut-Foto-004
6eFestivalGollut-Foto-005
6eFestivalGollut-Foto-006
6eFestivalGollut-Foto-007
6eFestivalGollut-Foto-008
6eFestivalGollut-Foto-009
6eFestivalGollut-Foto-010
6eFestivalGollut-Foto-011
6eFestivalGollut-Foto-012
6eFestivalGollut-Foto-013
6eFestivalGollut-Foto-014
6eFestivalGollut-Foto-015
6eFestivalGollut-Foto-016
6eFestivalGollut-Foto-017
6eFestivalGollut-Foto-018
6eFestivalGollut-Foto-019
6eFestivalGollut-Foto-020
6eFestivalGollut-Foto-021
6eFestivalGollut-Foto-022
6eFestivalGollut-Foto-023
6eFestivalGollut-Foto-024
6eFestivalGollut-Foto-025
6eFestivalGollut-Foto-026
6eFestivalGollut-Foto-027
6eFestivalGollut-Foto-028
6eFestivalGollut-Foto-029
6eFestivalGollut-Foto-030
6eFestivalGollut-Foto-031
6eFestivalGollut-Foto-032
6eFestivalGollut-Foto-033
6eFestivalGollut-Foto-034
6eFestivalGollut-Foto-035
6eFestivalGollut-Foto-036
6eFestivalGollut-Foto-037
6eFestivalGollut-Foto-038
6eFestivalGollut-Foto-039
6eFestivalGollut-Foto-040
6eFestivalGollut-Foto-041
6eFestivalGollut-Foto-042
6eFestivalGollut-Foto-043
6eFestivalGollut-Foto-044
6eFestivalGollut-Foto-045
6eFestivalGollut-Foto-046
6eFestivalGollut-Foto-047
6eFestivalGollut-Foto-048
6eFestivalGollut-Foto-049
6eFestivalGollut-Foto-050
6eFestivalGollut-Foto-051
6eFestivalGollut-Foto-052
6eFestivalGollut-Foto-053
6eFestivalGollut-Foto-054
6eFestivalGollut-Foto-055
6eFestivalGollut-Foto-056
6eFestivalGollut-Foto-057
6eFestivalGollut-Foto-058
6eFestivalGollut-Foto-059
6eFestivalGollut-Foto-060
6eFestivalGollut-Foto-061
6eFestivalGollut-Foto-062
6eFestivalGollut-Foto-063
6eFestivalGollut-Foto-064
6eFestivalGollut-Foto-065
6eFestivalGollut-Foto-066
6eFestivalGollut-Foto-067
6eFestivalGollut-Foto-068
6eFestivalGollut-Foto-069
6eFestivalGollut-Foto-070
6eFestivalGollut-Foto-071
6eFestivalGollut-Foto-072
6eFestivalGollut-Foto-073
6eFestivalGollut-Foto-074
6eFestivalGollut-Foto-075
6eFestivalGollut-Foto-076
6eFestivalGollut-Foto-077
6eFestivalGollut-Foto-078
6eFestivalGollut-Foto-079
6eFestivalGollut-Foto-080
6eFestivalGollut-Foto-081
6eFestivalGollut-Foto-082
6eFestivalGollut-Foto-083
6eFestivalGollut-Foto-084
6eFestivalGollut-Foto-085
6eFestivalGollut-Foto-086
6eFestivalGollut-Foto-087
6eFestivalGollut-Foto-088
6eFestivalGollut-Foto-089
6eFestivalGollut-Foto-090
6eFestivalGollut-Foto-091
6eFestivalGollut-Foto-092
6eFestivalGollut-Foto-093
6eFestivalGollut-Foto-094
6eFestivalGollut-Foto-095
6eFestivalGollut-Foto-096
6eFestivalGollut-Foto-097
6eFestivalGollut-Foto-098
6eFestivalGollut-Foto-099
6eFestivalGollut-Foto-100
6eFestivalGollut-Foto-101
6eFestivalGollut-Foto-102
6eFestivalGollut-Foto-103
6eFestivalGollut-Foto-104
6eFestivalGollut-Foto-105
6eFestivalGollut-Foto-106
6eFestivalGollut-Foto-107
6eFestivalGollut-Foto-108
6eFestivalGollut-Foto-109
6eFestivalGollut-Foto-110
6eFestivalGollut-Foto-111
6eFestivalGollut-Foto-112
6eFestivalGollut-Foto-113
6eFestivalGollut-Foto-114
6eFestivalGollut-Foto-115
6eFestivalGollut-Foto-116
6eFestivalGollut-Foto-117
6eFestivalGollut-Foto-118
6eFestivalGollut-Foto-119
6eFestivalGollut-Foto-120
6eFestivalGollut-Foto-121
6eFestivalGollut-Foto-122
6eFestivalGollut-Foto-123
6eFestivalGollut-Foto-124
6eFestivalGollut-Foto-125
6eFestivalGollut-Foto-126
6eFestivalGollut-Foto-127
6eFestivalGollut-Foto-128
6eFestivalGollut-Foto-129
6eFestivalGollut-Foto-130
6eFestivalGollut-Foto-131
6eFestivalGollut-Foto-132
6eFestivalGollut-Foto-133
6eFestivalGollut-Foto-134
6eFestivalGollut-Foto-135
6eFestivalGollut-Foto-136
6eFestivalGollut-Foto-137
6eFestivalGollut-Foto-138
6eFestivalGollut-Foto-139
6eFestivalGollut-Foto-140
6eFestivalGollut-Foto-141
6eFestivalGollut-Foto-142
6eFestivalGollut-Foto-143
6eFestivalGollut-Foto-144
6eFestivalGollut-Foto-145
6eFestivalGollut-Foto-146
6eFestivalGollut-Foto-147
6eFestivalGollut-Foto-148
6eFestivalGollut-Foto-149
6eFestivalGollut-Foto-150
6eFestivalGollut-Foto-151
6eFestivalGollut-Foto-152
6eFestivalGollut-Foto-153
6eFestivalGollut-Foto-154
6eFestivalGollut-Foto-155
6eFestivalGollut-Foto-156
6eFestivalGollut-Foto-157
6eFestivalGollut-Foto-158
6eFestivalGollut-Foto-159
6eFestivalGollut-Foto-160
6eFestivalGollut-Foto-161
6eFestivalGollut-Foto-162
6eFestivalGollut-Foto-163
6eFestivalGollut-Foto-164
6eFestivalGollut-Foto-165
6eFestivalGollut-Foto-166
6eFestivalGollut-Foto-167
6eFestivalGollut-Foto-168
6eFestivalGollut-Foto-169
6eFestivalGollut-Foto-170
6eFestivalGollut-Foto-171
6eFestivalGollut-Foto-172
6eFestivalGollut-Foto-173
6eFestivalGollut-Foto-174
6eFestivalGollut-Foto-175
6eFestivalGollut-Foto-176
6eFestivalGollut-Foto-177
6eFestivalGollut-Foto-178
6eFestivalGollut-Foto-179
6eFestivalGollut-Foto-180
6eFestivalGollut-Foto-181
6eFestivalGollut-Foto-182
6eFestivalGollut-Foto-183
6eFestivalGollut-Foto-184
6eFestivalGollut-Foto-185
6eFestivalGollut-Foto-186
6eFestivalGollut-Foto-187
6eFestivalGollut-Foto-188
6eFestivalGollut-Foto-189
6eFestivalGollut-Foto-190
6eFestivalGollut-Foto-191
6eFestivalGollut-Foto-192
6eFestivalGollut-Foto-193
6eFestivalGollut-Foto-194
6eFestivalGollut-Foto-195
6eFestivalGollut-Foto-196
6eFestivalGollut-Foto-197
6eFestivalGollut-Foto-198
6eFestivalGollut-Foto-199
6eFestivalGollut-Foto-200
6eFestivalGollut-Foto-201
6eFestivalGollut-Foto-202
6eFestivalGollut-Foto-203
6eFestivalGollut-Foto-204
6eFestivalGollut-Foto-205
6eFestivalGollut-Foto-206
6eFestivalGollut-Foto-207
6eFestivalGollut-Foto-208
6eFestivalGollut-Foto-209
6eFestivalGollut-Foto-210
6eFestivalGollut-Foto-211
6eFestivalGollut-Foto-212
6eFestivalGollut-Foto-213
6eFestivalGollut-Foto-214
6eFestivalGollut-Foto-215
6eFestivalGollut-Foto-216
6eFestivalGollut-Foto-217
6eFestivalGollut-Foto-218
6eFestivalGollut-Foto-219
6eFestivalGollut-Foto-220
6eFestivalGollut-Foto-221
6eFestivalGollut-Foto-222
6eFestivalGollut-Foto-223
6eFestivalGollut-Foto-224
6eFestivalGollut-Foto-225
6eFestivalGollut-Foto-226
6eFestivalGollut-Foto-227
6eFestivalGollut-Foto-228
6eFestivalGollut-Foto-229
6eFestivalGollut-Foto-230
6eFestivalGollut-Foto-231
6eFestivalGollut-Foto-232
6eFestivalGollut-Foto-233
6eFestivalGollut-Foto-234
6eFestivalGollut-Foto-235
6eFestivalGollut-Foto-236
6eFestivalGollut-Foto-237
6eFestivalGollut-Foto-238
6eFestivalGollut-Foto-239
6eFestivalGollut-Foto-240
6eFestivalGollut-Foto-241
6eFestivalGollut-Foto-242
6eFestivalGollut-Foto-243
6eFestivalGollut-Foto-244
6eFestivalGollut-Foto-245
6eFestivalGollut-Foto-246
6eFestivalGollut-Foto-247
6eFestivalGollut-Foto-248
6eFestivalGollut-Foto-249
6eFestivalGollut-Foto-250
6eFestivalGollut-Foto-251
6eFestivalGollut-Foto-252
6eFestivalGollut-Foto-253
6eFestivalGollut-Foto-254
6eFestivalGollut-Foto-255
6eFestivalGollut-Foto-256
6eFestivalGollut-Foto-257
6eFestivalGollut-Foto-258
6eFestivalGollut-Foto-259
6eFestivalGollut-Foto-260
6eFestivalGollut-Foto-261
6eFestivalGollut-Foto-262
6eFestivalGollut-Foto-263
6eFestivalGollut-Foto-264
6eFestivalGollut-Foto-265
6eFestivalGollut-Foto-266
6eFestivalGollut-Foto-267
6eFestivalGollut-Foto-268
6eFestivalGollut-Foto-269
6eFestivalGollut-Foto-270
6eFestivalGollut-Foto-271
6eFestivalGollut-Foto-272
6eFestivalGollut-Foto-273
6eFestivalGollut-Foto-274
6eFestivalGollut-Foto-275
6eFestivalGollut-Foto-276
6eFestivalGollut-Foto-277
6eFestivalGollut-Foto-278
6eFestivalGollut-Foto-279
6eFestivalGollut-Foto-280
6eFestivalGollut-Foto-281
6eFestivalGollut-Foto-282
6eFestivalGollut-Foto-283
6eFestivalGollut-Foto-284
6eFestivalGollut-Foto-285
6eFestivalGollut-Foto-286
6eFestivalGollut-Foto-287
6eFestivalGollut-Foto-288
El palmarès 2019. 6è Festival Gollut

Els jurats del certamen, conformats per 33 persones en 7 categories diferents de la següent manera: el jurat de llargmetratges format per; Ariadna Pujol, Jordi Coromina i Judit Aranda, jurat de curtmetratges i Premi Miquel Porter Moix; Àlex Portolés, Pablo Sancho i Jordi Díaz, el jurat de medi ambient format per; Àlex Medrano, Miquel Nieto i Jordi Fàbregas, el jurat de muntanya format per; David Verge, Ramon Musach, Lluís Dietrich, el jurat de fotografia format per; Joan Guerrero, Jordi Play, i Carles Costa, el jurat de la concòrdia format per; Alejandra Brito, Harold Cuéllar, Fàtima el Bejjaji, Sílvia Gallart i Elisabeth Ortega, i el jurat jove format per; Khalil Hnich, Mohamed Amine, Youssef Ouiro, Yassir Selmouni, Ismail Oulghazi, Mohamed Touarsi, Abdessamad Karim, Ibrahima Sorry Soumah, Bilal Terak, Marc Ramilo, Fiona Serra Méndez i Mireia Cosp i Arwen Sara Roca,

Han atorgat els següents premis:

 • Premi Gollut al Millor Llargmetratge al film documental català L’escriptor d’un país sense llibreries, del director Marc Serena perquè a través de l'escriptor Juan Tomás Ávila Laurel aquest documental contribueix a visibilitzar persones lluitadores, treballadores, sensibles i creatives de Guinea Equatorial, antiga colònia Espanyola. Trencant la mirada eurocentrista i victimitzadora envers Àfrica, construeix un relat cinematogràfic genuí que endinsa l'espectador en un territori geogràfic i cultural pràcticament inexplorat.
  El mateix film ha rebut un segon premi Gollut, el Premi Gollut del públic. El vot del públic es realitzat per les votacions dels espectadors del certamen a totes les seus del festival.

  El Jurat de llargmetratges ha decidit atorgar una Menció especial al film de ficció macedoni L’any del mico, del director Vladimir Blaževski, aquesta pel·lícula qüestiona si és més boig que alliberin un mico del zoològic o que les persones posem en perill el nostre lloc de feina i guanys monetaris per valors com el companyerisme, la solidaritat o la lluita col·lectiva. Una reflexió valenta a través de l'humor àcid d'un món en decadència, que ens permet descobrir un cineasta fins ara inèdit a Catalunya.
 • Premi Gollut al Millor Curtmetratge al film de ficció turc La pesada càrrega, de Yilmaz Özdil, perquè és una obra que empatitza amb el públic mostrant una realitat molt dura, la del Kurdistan, sense abusar d’efectes dramàtics. I perquè que mostra la cruesa de la supervivència, laboral i també vital, en un entorn marcat per l'enfrontament bèl·lic entre pobles.
 • Premi Gollut al Millor film de muntanya a film documental serbi Espeleonauta, sota la pedra del cel, perquè la seva historia enganxa per la aventura humana que representa i com a experiència de vida sota terra. També es un mèrit haver rodat en condicions tant extremes i molt difícils.
 • Premi Gollut al Millor film de medi ambient Vall de Núria a film documental català Wanamey, per una terra linda perquè és un film que no mostra únicament valors ambientals, sinó que ens ha donat una lliçó de vida, de superació personal, i pel seu missatge de lluita per la preservació del medi natural, la cultura i la integració social.
 • Premi Gollut al Millor Reportatge de Fotoperiodisme DATECUENTA al treball Aulas peligrosas. Enseñar el Corán o morir del fotògraf Antonio Aragón. Aquest Jurat subratlla la qualitat estètica, tractament del color, enquadraments punyents, domini de la llum i respectuosa aproximació al tema, que resulten en un treball de gran qualitat fotogràfica.
 • Premi Gollut de la concòrdia és per la pel·lícula documental catalana Negre de Merda, dirigit per Manel Serrat perquè tracta un tema d'absoluta actualitat, que reflexa la crisi identitària que pateixen molts dels nostres joves. L' anàlisi, la reflexió i el treball personal del protagonista ens planteja un escenari esperançador per la millora de la convivència. El jurat afegeix un reconeixement al treball tècnic del film.
 • Premi Gollut dels joves ha recaigut en la pel.lícula de ficció Estranger, Foreigner, de Carlos Violadé, el jurat integrat per joves migrats no acompanyats i alumnes de l'ESO SES Joan Triadú l’hhan escollit perquè els fets que hi ocorren els han passat en pròpia pell. El film mostra com el risc vital de les persones que migren a través del mar podria ser la de qualsevol persona.
 • Premi Miquel Porter i Moix al curtmetratge gallec Arredor do día. Retratos na Terra de Montes, els autors són uns nois i noies de 6è de primària que han aconseguit fer un retrat antropològic a la seva terra, mostrant una forma de viure gràcies a l'aprenentatge del llenguatge cinematogràfic. I també perquè una nova generació jove posa en valor el descobriment d'uns oficis propis de l’entorn rural i que tendeixen a la seva desaparició. El film és de la iniciativa pedagògica Cinema en curs, on cineastes professionals donen suport i eines a escolars i docents per desenvolupar de manera audiovisual les seves idees, Cinema en curs és una iniciativa de l’associació cultural A Bao A Qu.

El Festival Gollut dels Amics del cinema de la Vall de Ribes han atorgat els següents premis honorífics:

 • Premi Gollut a la trajectòria en comunicació i audiovisual, a Ventura Pons, director, guionista, productor, exhibidor i distribuïdor de cine, i també director teatral català. El cineasta català més reconegut internacionalment amb més de 34 retrospectives i 800 presències en festivals internacionals. Després d’una dècada com a director de teatre en què va dirigir una vintena d’espectacles, va rodar la seva primera pel·lícula el 1977, Ocaña, retrat intermitent, per la qual va ser seleccionat oficialment pel Festival de Cannes el 1978. Després de 32 films, La majoria produïts amb la seva empresa Els Films de la Rambla fundada el 1985, s’ha convertit en un dels directors més coneguts de Catalunya, d’Espanya i més reconegut internacionalment. La seva obra està programada contínuament en els millors festivals del món.Com a eix transversal els seus films expliquen històries de compromís, vitals i que retraten al ser humà des de totes les seves vessants. És un dels directors que més ha adaptat obres d’autors catalans a la gran pantalla
 • Premi Gollut a la trajectòria fotogràfica, a Joan Guerrero. És considerat un dels millors representants de la fotografia social del país, de fet, una de les preocupacions principals de Joan Guerrero és la immigració. Ha treballat a El Periódico de Catalunya, Diario de Barcelona, El Observador i El País. L’any 2009 va ser guardonat amb la Medalla d’Or al Mèrit Artístic per l’Ajuntament de Barcelona. Ha publicat nombrosos llibres: Santa Coloma en el corazón; Imatge i Paraula; Santa Coloma, entre la vida i la vida; El parc; i, en col·laboració amb Pere Casaldàliga, Els ulls dels pobres (exposició al Casal dels Avis de Ribes de Freser). El 2014 es va realitzar un documentari dirigit per David Airob, La caja de cerillas, que recull el testimoni de Joan Guerrero com a fotoperiodista.

6eFestivalGollut-Foto-000
6eFestivalGollut-Foto-001
6eFestivalGollut-Foto-002
6eFestivalGollut-Foto-003
6eFestivalGollut-Foto-004
6eFestivalGollut-Foto-005
6eFestivalGollut-Foto-006
6eFestivalGollut-Foto-007
6eFestivalGollut-Foto-008
6eFestivalGollut-Foto-009
6eFestivalGollut-Foto-010
6eFestivalGollut-Foto-011
6eFestivalGollut-Foto-012
6eFestivalGollut-Foto-013
6eFestivalGollut-Foto-014
6eFestivalGollut-Foto-015
6eFestivalGollut-Foto-016
6eFestivalGollut-Foto-017
6eFestivalGollut-Foto-018
6eFestivalGollut-Foto-019
6eFestivalGollut-Foto-020
6eFestivalGollut-Foto-021
6eFestivalGollut-Foto-022
6eFestivalGollut-Foto-023
6eFestivalGollut-Foto-024
6eFestivalGollut-Foto-025
6eFestivalGollut-Foto-026
6eFestivalGollut-Foto-027
6eFestivalGollut-Foto-028
6eFestivalGollut-Foto-029
6eFestivalGollut-Foto-030
6eFestivalGollut-Foto-031
6eFestivalGollut-Foto-032
6eFestivalGollut-Foto-033
6eFestivalGollut-Foto-034
6eFestivalGollut-Foto-035
6eFestivalGollut-Foto-036
6eFestivalGollut-Foto-037
6eFestivalGollut-Foto-038
6eFestivalGollut-Foto-039
6eFestivalGollut-Foto-040
6eFestivalGollut-Foto-041
6eFestivalGollut-Foto-042
6eFestivalGollut-Foto-043
6eFestivalGollut-Foto-044
6eFestivalGollut-Foto-045
6eFestivalGollut-Foto-046
6eFestivalGollut-Foto-047
6eFestivalGollut-Foto-048
6eFestivalGollut-Foto-049
6eFestivalGollut-Foto-050
6eFestivalGollut-Foto-051
6eFestivalGollut-Foto-052
6eFestivalGollut-Foto-053
6eFestivalGollut-Foto-054
6eFestivalGollut-Foto-055
6eFestivalGollut-Foto-056
6eFestivalGollut-Foto-057
6eFestivalGollut-Foto-058
6eFestivalGollut-Foto-059
6eFestivalGollut-Foto-060
6eFestivalGollut-Foto-061
6eFestivalGollut-Foto-062
6eFestivalGollut-Foto-063
6eFestivalGollut-Foto-064
6eFestivalGollut-Foto-065
6eFestivalGollut-Foto-066
6eFestivalGollut-Foto-067
6eFestivalGollut-Foto-068
6eFestivalGollut-Foto-069
6eFestivalGollut-Foto-070
6eFestivalGollut-Foto-071
6eFestivalGollut-Foto-072
6eFestivalGollut-Foto-073
6eFestivalGollut-Foto-074
6eFestivalGollut-Foto-075
6eFestivalGollut-Foto-076
6eFestivalGollut-Foto-077
6eFestivalGollut-Foto-078
6eFestivalGollut-Foto-079
6eFestivalGollut-Foto-080
6eFestivalGollut-Foto-081
6eFestivalGollut-Foto-082
6eFestivalGollut-Foto-083
6eFestivalGollut-Foto-084
6eFestivalGollut-Foto-085
6eFestivalGollut-Foto-086
6eFestivalGollut-Foto-087
6eFestivalGollut-Foto-088
6eFestivalGollut-Foto-089
6eFestivalGollut-Foto-090
6eFestivalGollut-Foto-091
6eFestivalGollut-Foto-092
6eFestivalGollut-Foto-093
6eFestivalGollut-Foto-094
6eFestivalGollut-Foto-095
6eFestivalGollut-Foto-096
6eFestivalGollut-Foto-097
6eFestivalGollut-Foto-098
6eFestivalGollut-Foto-099
6eFestivalGollut-Foto-100
6eFestivalGollut-Foto-101
6eFestivalGollut-Foto-102
6eFestivalGollut-Foto-103
6eFestivalGollut-Foto-104
6eFestivalGollut-Foto-105
6eFestivalGollut-Foto-106
6eFestivalGollut-Foto-107
6eFestivalGollut-Foto-108
6eFestivalGollut-Foto-109
6eFestivalGollut-Foto-110
6eFestivalGollut-Foto-111
6eFestivalGollut-Foto-112
6eFestivalGollut-Foto-113
6eFestivalGollut-Foto-114
6eFestivalGollut-Foto-115
6eFestivalGollut-Foto-116
6eFestivalGollut-Foto-117
6eFestivalGollut-Foto-118
6eFestivalGollut-Foto-119
6eFestivalGollut-Foto-120
6eFestivalGollut-Foto-121
6eFestivalGollut-Foto-122
6eFestivalGollut-Foto-123
6eFestivalGollut-Foto-124
6eFestivalGollut-Foto-125
6eFestivalGollut-Foto-126
6eFestivalGollut-Foto-127
6eFestivalGollut-Foto-128
6eFestivalGollut-Foto-129
6eFestivalGollut-Foto-130
6eFestivalGollut-Foto-131
6eFestivalGollut-Foto-132
6eFestivalGollut-Foto-133
6eFestivalGollut-Foto-134
6eFestivalGollut-Foto-135
6eFestivalGollut-Foto-136
6eFestivalGollut-Foto-137
6eFestivalGollut-Foto-138
6eFestivalGollut-Foto-139
6eFestivalGollut-Foto-140
6eFestivalGollut-Foto-141
6eFestivalGollut-Foto-142
6eFestivalGollut-Foto-143
6eFestivalGollut-Foto-144
6eFestivalGollut-Foto-145
6eFestivalGollut-Foto-146
6eFestivalGollut-Foto-147
6eFestivalGollut-Foto-148
6eFestivalGollut-Foto-149
6eFestivalGollut-Foto-150
6eFestivalGollut-Foto-151
6eFestivalGollut-Foto-152
6eFestivalGollut-Foto-153
6eFestivalGollut-Foto-154
6eFestivalGollut-Foto-155
6eFestivalGollut-Foto-156
6eFestivalGollut-Foto-157
6eFestivalGollut-Foto-158
6eFestivalGollut-Foto-159
6eFestivalGollut-Foto-160
6eFestivalGollut-Foto-161
6eFestivalGollut-Foto-162
6eFestivalGollut-Foto-163
6eFestivalGollut-Foto-164
6eFestivalGollut-Foto-165
6eFestivalGollut-Foto-166
6eFestivalGollut-Foto-167
6eFestivalGollut-Foto-168
6eFestivalGollut-Foto-169
6eFestivalGollut-Foto-170
6eFestivalGollut-Foto-171
6eFestivalGollut-Foto-172
6eFestivalGollut-Foto-173
6eFestivalGollut-Foto-174
6eFestivalGollut-Foto-175
6eFestivalGollut-Foto-176
6eFestivalGollut-Foto-177
6eFestivalGollut-Foto-178
6eFestivalGollut-Foto-179
6eFestivalGollut-Foto-180
6eFestivalGollut-Foto-181
6eFestivalGollut-Foto-182
6eFestivalGollut-Foto-183
6eFestivalGollut-Foto-184
6eFestivalGollut-Foto-185
6eFestivalGollut-Foto-186
6eFestivalGollut-Foto-187
6eFestivalGollut-Foto-188
6eFestivalGollut-Foto-189
6eFestivalGollut-Foto-190
6eFestivalGollut-Foto-191
6eFestivalGollut-Foto-192
6eFestivalGollut-Foto-193
6eFestivalGollut-Foto-194
6eFestivalGollut-Foto-195
6eFestivalGollut-Foto-196
6eFestivalGollut-Foto-197
6eFestivalGollut-Foto-198
6eFestivalGollut-Foto-199
6eFestivalGollut-Foto-200
6eFestivalGollut-Foto-201
6eFestivalGollut-Foto-202
6eFestivalGollut-Foto-203
6eFestivalGollut-Foto-204
6eFestivalGollut-Foto-205
6eFestivalGollut-Foto-206
6eFestivalGollut-Foto-207
6eFestivalGollut-Foto-208
6eFestivalGollut-Foto-209
6eFestivalGollut-Foto-210
6eFestivalGollut-Foto-211
6eFestivalGollut-Foto-212
6eFestivalGollut-Foto-213
6eFestivalGollut-Foto-214
6eFestivalGollut-Foto-215
6eFestivalGollut-Foto-216
6eFestivalGollut-Foto-217
6eFestivalGollut-Foto-218
6eFestivalGollut-Foto-219
6eFestivalGollut-Foto-220
6eFestivalGollut-Foto-221
6eFestivalGollut-Foto-222
6eFestivalGollut-Foto-223
6eFestivalGollut-Foto-224
6eFestivalGollut-Foto-225
6eFestivalGollut-Foto-226
6eFestivalGollut-Foto-227
6eFestivalGollut-Foto-228
6eFestivalGollut-Foto-229
6eFestivalGollut-Foto-230
6eFestivalGollut-Foto-231
6eFestivalGollut-Foto-232
6eFestivalGollut-Foto-233
6eFestivalGollut-Foto-234
6eFestivalGollut-Foto-235
6eFestivalGollut-Foto-236
6eFestivalGollut-Foto-237
6eFestivalGollut-Foto-238
6eFestivalGollut-Foto-239
6eFestivalGollut-Foto-240
6eFestivalGollut-Foto-241
6eFestivalGollut-Foto-242
6eFestivalGollut-Foto-243
6eFestivalGollut-Foto-244
6eFestivalGollut-Foto-245
6eFestivalGollut-Foto-246
6eFestivalGollut-Foto-247
6eFestivalGollut-Foto-248
6eFestivalGollut-Foto-249
6eFestivalGollut-Foto-250
6eFestivalGollut-Foto-251
6eFestivalGollut-Foto-252
6eFestivalGollut-Foto-253
6eFestivalGollut-Foto-254
6eFestivalGollut-Foto-255
6eFestivalGollut-Foto-256
6eFestivalGollut-Foto-257
6eFestivalGollut-Foto-258
6eFestivalGollut-Foto-259
6eFestivalGollut-Foto-260
6eFestivalGollut-Foto-261
6eFestivalGollut-Foto-262
6eFestivalGollut-Foto-263
6eFestivalGollut-Foto-264
6eFestivalGollut-Foto-265
6eFestivalGollut-Foto-266
6eFestivalGollut-Foto-267
6eFestivalGollut-Foto-268
6eFestivalGollut-Foto-269
6eFestivalGollut-Foto-270
6eFestivalGollut-Foto-271
6eFestivalGollut-Foto-272
6eFestivalGollut-Foto-273
6eFestivalGollut-Foto-274
6eFestivalGollut-Foto-275
6eFestivalGollut-Foto-276
6eFestivalGollut-Foto-277
6eFestivalGollut-Foto-278
6eFestivalGollut-Foto-279
6eFestivalGollut-Foto-280
6eFestivalGollut-Foto-281
6eFestivalGollut-Foto-282
6eFestivalGollut-Foto-283
6eFestivalGollut-Foto-284
6eFestivalGollut-Foto-285
6eFestivalGollut-Foto-286
6eFestivalGollut-Foto-287
6eFestivalGollut-Foto-288

Les seccions 2019 seran:

Fotogràfiques

 • Reportatge de Fotoperiodisme social
 • Reportatge de muntanya i medi ambient

Audiovisuals

 • Llargmetratge (documental i ficció)
 • Curtmetratge (documental i ficció)
 • Medi ambient i Muntanya (documental i ficció)

Fora de competició:

 • El món amb ulls d’aquí

   1. Objectius

El Festival Gollut és una Mostra de cinema compromès, fotoperiodisme, medi ambient i muntanya. Té com a objectiu mostrar els aspectes que preocupen per la societat i que no es difonen suficientment a les sales de cinema, mitjans de comunicació o canals de distribució audiovisual habituals.

Mostrarà obres cinematogràfiques i reportatges de fotoperiodisme nacionals o internacionals que tinguin com a tema la conscienciació social, política, mediambiental, de muntanya, investigació periodística o històrica, o mostri alguna forma d’activisme en favor dels drets i valors humans i respecte al medi ambient, o bé, valoritzi en positiu les relacions humanes i la diversitat de cultures. 


   1. Dates del certamen

Les seccions de competició del 6è Festival Gollut es realitzaran entre el 12 d’octubre i el 3 de novembre de 2019.

Des del dia 1 d’agost fins al 31 de desembre de 2019 hi haurà sessions prèvies, sessions especials fora de competició, sessions de cinema amb valors i presentacions al públic. Aquest any es realitzaran sessions per col·lectius especials amb risc d’exclusió social. 


   1. Organitzadors

Dinàmic Enginy SLU, empresa productora, exhibidora i distribuïdora de cinema i és l’entitat organitzadora del Festival Gollut, amb la col·laboració diverses entitats a cadascuna de les seus:

El cineclub dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes, entitat fundadora del certamen, l’associació és coorganitzadora i exhibidora preferent en el municipi de Ribes de Freser.

El Festival Gollut és possible gràcies a la col·laboració d’altres entitats que participen en la programació de les diferents seus del festival, entre les quals es troben: l’Ajuntament de Ribes de Freser, l’Ajuntament de Queralbs, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el Museu Etnogràfic de Ripoll, la Filmoteca de Catalunya, el Cinema Truffaut de Girona, l’estació de muntanya Vall de Núria, el Cineclub Diòptria de Figueres, el Cineclub 8 i ½ de Cassà de la Selva, el Cineclub Adler de Lloret de Mar, l’Ajuntament de Planoles, la Fundació MAP de Ripoll, l’Ajuntament de Teià, el Casal Català de Basilea, Suïssa, en col·laboració amb el cinema Neues Kino i el Casal Català de Zuric, Suïssa.

La seu oficial del certamen és el Cinema Catalunya de Ribes de Freser:
Festival Gollut
Cinema Catalunya – Cineclub Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes

C/Major 19
17534 Ribes de Freser
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


   1. Participants

Poden participar els productors, directors i distribuïdors de qualsevol país que siguin titulars de tots els drets de les obres amb les quals concursen. I també de les imatges i àudios, de les imatges de tercers que la conformen.


   1. Condicions de les obres

No podran tenir continguts que faltin el respecte a qualsevol persona, conjunt, col·lectiu o entitat. No poden induir al proselitisme, ni a un discurs polític o religiós en concret.


   1. Seccions

Les seccions oficials a competició en l’edició 2019 del Festival Gollut són 5:

CINEMA I AUDIOVISUAL

   • Llargmetratges, documentals o de ficció (de 30 minuts a màxim 120 minuts).
   • Curtmetratges, documentals o de ficció (menys de 30 minuts).
   • Muntanya i medi ambient. Curtmetratges o llargmetratges (fins a 120 minuts com a màxim).

FOTOGRAFIA

   • Reportatge de fotoperiodisme ( Mínim 5 fotografies, màxim 20 fotografies)
   • Reportatge de medi ambient o muntanya ( Mínim 5 fotografies, màxim 20 fotografies)
   1. Premis Gollut 2019

El jurat, format per cineastes, especialistes en cinema, fotografia o periodistes atorgarà els següents premis:

   • Premi Gollut al millor llargmetratge
   • Premi Gollut al millor curtmetratge
   • Premi Gollut al millor film de muntanya i medi ambient VALL DE NÚRIA
   • Premi Gollut al millor reportatge de fotoperiodisme DATECUENTA. (Premi dotat amb un curs a l’escola DATECUENTA més un pack de productes com a Premi. Estimat en 500 €.)
   • Premi Gollut al millor reportatge de muntanya i medi ambient VALL DE NÚRIA.

Premis especials

   • NOU. Premi Gollut a la concòrdia. Atorgat pel jurat d’aquest premi estarà format per persones de realitats religioses, culturals i ètniques diferents, que en un principi poden semblar o tenir motius per estar enfrontades. Inspirat en guardons que es realitzen en altres festivals internacionals. Amb aquesta acció des del Festival Gollut volem contribuir al diàleg intercultural i interreligiós en el nostre entorn proper. I posar més que un grau de sorra en aquest àmbit.
   • Premi Gollut del públic, atorgat per votació popular.
   • Premi Gollut dels joves, atorgat per un jurat format per joves

Premis honorífics:

   • Premi Gollut a la trajectòria d’un professional del cinema i audiovisual o de la comunicació.
   • Premi Gollut a la trajectòria fotogràfica.

Entre tots els participants a les categories audiovisuals també es lliurarà el :

   • Premi Miquel Porter i Moix. Atorgat per cineclubistes de la Federació Catalana de Cineclubs i els Amics Miquel Porter, que és dotat amb 150 €.

La incorporació de qualsevol altre premi que no figuri a les presents bases serà oportunament anunciat per les vies de comunicació del Festival (web, notes de premsa, etc.).

Els Premis Gollut consisteixen en una estatueta original del disseny guanyador realitzat per aquesta finalitat.

Els Premis Gollut són un reconeixement públic a la creativitat i als valors socials que transmeten també les obres presentades.

No tenen dotació econòmica expressament perquè la consciència social, tant si és individual com col·lectiva, no té preu. És un valor per si sol.

Tanmateix, els guanyadors podran també rebre premis en espècies atorgats per entitats i empreses patrocinadores.

Busquem creadors que vulguin presentar obres amb missatge sense contraprestacions econòmiques.


   1. Requisits de les seccions a competició

Al marge de les requisits individuals de cada secció aquest any es valoraran també films en relació a la salut mental. 

   • Llargmetratge 

Es pot presentar qualsevol film documental o de ficció nacional o internacional que tingui com a tema la conscienciació social, política, investigació periodística o històrica, o mostri alguna forma d’activisme en favor dels drets humans i la diversitat de cultures. 

Durada màxima: 120 minuts.

Durada mínima: 30 minuts.

   • Curtmetratge 

Es pot presentar qualsevol film documental o de ficció nacional o internacional que tingui com a tema la conscienciació social, política, investigació periodística o històrica, o mostri alguna forma d’activisme en favor dels drets humans i la diversitat de cultures. 

Durada màxima: 30 minuts. 

   • Muntanya i medi ambient, llargmetratges i curtmetratges. 

Es pot presentar qualsevol film de ficció o documental, curtmetratge o llargmetratge, nacional o internacional que tingui com a línia argumental principal la conscienciació mediambiental, valors dels esports en l’àmbit de la muntanya, o mostri alguna forma d’activisme en favor del medi ambient i el respecte a l’entorn natural. 

Durada màxima: 120 minuts. 

   • Reportatge de fotoperiodisme 

Es pot presentar un conjunt de fotografies digitals, que tinguin com a narrativa temàtica la conscienciació social, política, investigació periodística o històrica, o mostri alguna forma d’activisme en favor dels drets humans i la diversitat de cultures. 

Nombre màxim de fotografies: 20.
Nombre mínim de fotografies: 5. 

   • Reportatges de muntanya i medi ambient 

Es pot presentar un conjunt de fotografies digitals que tinguin com a narrativa temàtica principal la conscienciació mediambiental, valors dels esports en l’àmbit de la muntanya, o mostri alguna forma d’activisme en favor del medi ambient i el respecte a l’entorn natural. 

Nombre màxim de fotografies: 20.
Nombre mínim de fotografies: 5. 

Els reportatges seleccionats es projectaran digitalment durant el Festival Gollut o en sessions de promoció del Festival.


   1. Requisits per a la inscripció

    • Les taxes d’inscripció són:
     • de 7 € per als films presentats abans del 30 de juny de 2019.
     • de 15 € per als films presentats des de l’1 de juliol al 21 de juliol de 2019.
     • De 30 € pels films presentats del 22 de juliol a l’1 d’agost de 2019
     • Els reportatges de fotografia estan exempts de taxes d’inscripció.
    • Els films poden ser rodats en qualsevol llengua i han d’estar necessàriament subtitulats en català o castellà, sempre que l’idioma de l’àudio no sigui en alguna d’aquestes dues llengües.
    • El termini d’enviament màxim de les obres audiovisuals és el dia 1 d’agost de 2019.

Es preveu un termini estès per causes extraordinàries de fins el dia 10 d’agost de 2019.

   • Procés d’inscripció per a les seccions LLARGMETRARGE, CURTMETRATGE i MUNTANYA I MEDIAMBIENT:

    La inscripció es pot fer a través de les plataformes:
   1. Festhome
   2. Filmfreeway
   3. Clickforfestivals
   • Procés d’inscripció per a la secció fotogràfica a les categories de REPORTATGE DE FOTOPERIODISME i REPORTATGE DE MEDI AMBIENT I MUNTANYA es pot fer de dues maneres:
   • A través de la plataforma Filmfreeway.
    NOTA: Els reportatges que entrin per aquesta plataforma també hauran d’omplir el formulari amb les dades d’inscripció un cop passada la fase de selecció.

   • A través del formulari d’inscripció del web del Festival Gollut 2019 (festivalgollut.com)
    1. Dades de contacte: nom i cognoms de l’autor/a, DNI, telèfon, correu electrònic i adreça de residència.
    2. Títol del reportatge.
    3. Foto portada del reportatge.
    4. Relació de les obres presentades, en què s’especifiqui l’ordre i el títol de cada imatge, en el cas que l’autor ho consideri
    5. El lloc i la data que van ser obtingudes.
    6. Una introducció breu sobre el tema del reportatge (com a màxim 10 línies).
    7. Enllaç de descàrrega de les fotografies (un únic enllaç per tot el reportatge)
     1. Enllaç de descàrrega de les fotografies. Un únic enllaç per tot el reportatge. Cal enviar el reportatge de fotografies al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. a través d’un servei de descàrrega (wetransfer.com, google drive, dropbox...) indicant en el missatge d’enviament el Títol de l’obra, nom de l’autor/s i el mateix email de contacte que en l’ inscripció del formulari.
     2. Les fotografies han de ser en format JPG, qualitat 12, resolució 300 ppp i mida mínima d’imatge de 1080 píxels d’alçada.
   • En el nom de l’arxiu de cada imatge ha de constar-hi el número d’ordre en el cas que l’autor vulgui que es projectin en un ordre concret.
   • Si falta alguna de les dades, la participació de l’obra no serà vàlida.
   • Cada participant pot presentar com a màxim 2 obres.
   • Publicació de les obres seleccionades: 16 de setembre de 2019 
   1. Enviament de les obres seleccionades 

   • Les obres FOTOGRÀFIQUES no caldrà que enviïn res més. Amb els materials presentats n’hi ha suficient.
   • En cas que les obres AUDIOVISUALS siguin seleccionades, caldrà enviar l’obra al Festival Gollut per a la seva projecció pública abans del dia 30 de setembre de 2019 en el format de projecció del festival:
    DCP 2K (Flat o SCOPE)

I també s’han d’enviar en format .MP4, resolució 2K, i compressió H264 a 8 MB/s o superior.

Opcions d’enviament OBRES AUDIOVISUALS: 

   • OPCIÓ1 (recomanada): Enviament a través d’un servei de descàrrega que no caduqui a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Indicant en el missatge d’enviament el Títol de l’obra, nom de l’autor/s i el mateix correu electrònic de contacte que en l’ inscripció del formulari de les plataformes línia descrites en el punt 9. 
   • OPCIÓ2: Enviament en Disc Dur a l’adreça postal (cal indicar l’adreça postal de retorn del disc dur)

Festival Gollut
Cinema Catalunya - Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes

C/Major 19
17534 Ribes de Freser. Girona
Catalunya

   • IMPORTANT: No rebre les obres seleccionades abans del dia 30 de setembre de 2019 implicarà la desqualificació automàtica de l’obra per al concurs. 
   • La recepció del material serà comunicada i confirmada a tots els participants mitjançant correu electrònic. 
   1. Qualitat de les obres

L’organització es reserva el dret de fer una selecció dels treballs presentats en base als criteris de qualitat tècnica i creativa.


   1. Jurat

El Jurat estarà format per professionals del món de l’audiovisual, fotografia i representants de la societat civil. Els premis poden ser declarats nuls si el jurat ho estima així.


   1. Exhibició de les obres

Les obres seleccionades a competició es projectaran en diverses sessions obertes al públic entre els dies 22 de setembre de 2019 al 31 de desembre de 2019

Tots els participants a concurs hauran d’abonar el preu de l’entrada al festival a les sessions on no es projecti la seva obra. Només es lliuraran 2 entrades per candidat a la sessió que vinguin a presentar.

L’organització anima els autors dels films a concurs a participar a les diferents seccions del festival i altres activitats organitzades, no només a les sessions on es projecten les seves pròpies obres.

Per cada obra seleccionada, l’organització abonarà als productors o autors, en concepte de Drets d’exhibició pública les quantitats de:

   • 100€ per llargmetratge, ja sigui documental o de ficció
   • 60 € per curtmetratge, ja sigui documental o de ficció.
   • 50 € per reportatge fotogràfic. 

És important dir que una de les característiques fundacionals del Festival Gollut és que no hi ha premis en metàl·lic, perquè la consciència social i el compromís de les obres no té preu, a canvi, tots els diners destinats a premis es reparteixen en el pagament de drets d’exhibició pública a totes les obres que es projecten.

L’organització es reserva el dret de projecció de totes les obres guanyadores en format complet de manera permanent dins del marc del Festival Gollut en sessions de promoció del Festival Gollut que es faci per qualsevol de les entitats coorganitzadores en qualsevol territori o localitat. Qualsevol altra tipus de sessió es pactarà i acordarà amb cada autor. Sempre es garantirà sempre el dret d’autoria de l’obra.

Els autors renuncien expressament als drets d’explotació comercial en aquestes sessions de promoció o especials, que es realitzaran en edicions posteriors o fora de les dates del festival d’enguany.

En qualsevol altre cas de projecció o difusió que sorgís, les entitats organitzadores ho comunicaran als autors.

NOTA IMPORTANT:

Un cop comunicada la selecció de l’obra els candidats i/o les productores/distribuïdores que en tinguin els drets d’exhibició caldrà que enviïn una factura al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb els impostos corresponents i amb les seves dades fiscals a:

Dinàmic Enginy SLU - Festival Gollut
Can Cigala. Ribes Altes
17534 Ribes de Freser
NIF: B65851180

Les factures de drets d’exhibició que es rebin amb data posterior a 30 de novembre de 2019 no s’abonaran.

En el cas de no poder realitzar factura es necessari que es posin en contacte amb l’organització per poder efectuar el pagament a través de rebut.


 

   1. Inclusió de les obres seleccionades al Catàleg Cinema amb Valors del Festival Gollut

Amb la vocació i objectiu de donar més difusió a les obres audiovisuals seleccionades, l’entitat organitzadora, ha creat el Catàleg Cinema amb Valors, els films d’aquest catàleg seran promoguts i difosos a través d’entitats programadores (centres cívics, biblioteques, escoles, etc) on es projectaran en sessions de cinefòrum per fomentar el debat i la reflexió. Cada sessió que sorgeixi amb els films seleccionats seran abonades amb la mateixa quantitat descrita en el punt 13, 100 € per llargmetratges i 60 € per curtmetratges.

Sempre es comunicarà als autors qualsevol projecció que sorgeixi, tant per abonar els drets d’exhibició pública com per possibles presentacions als llocs on es realitzin.


   1. Canal de visionat en línia del Festival Gollut

També amb la intenció de fer més conegudes i promocionar les obres audiovisuals seleccionades, el Festival Gollut també tindrà una versió de visualització en línia a través d’un canal de Filmin, www.filmin.com, la plataforma de pagament de visionat en línia.

Els candidats, opcionalment, podran signar a banda un contracte per l’exhibició de manera no exclusiva de les obres seleccionades dins del canal del Festival Gollut a www.filmin.com per un any a partir de l’inici del 6è Festival Gollut. Aquesta opció permetrà obtenir ingressos als candidats en funció de les visualitzacions en línia dels subscriptors de www.filmin.com que tinguin els films dins del canal del Festival Gollut. Els ingressos per les visualitzacions es detallaran en aquest contracte.

A banda de la present edició. El Festival Gollut, tindrà una selecció permanent en el canal a Filmin de les millors obres d’edicions anteriors.


   1. Anunci i lliurament dels premis 

Dissabte 3 de novembre de 2019, a la sessió de clausura que es realitzarà a les 21:30 hores al Cinema Catalunya de Ribes de Freser. Es publicaran després a la pàgina web i altres canals de comunicació del Festival Gollut. 


   1. Responsabilitat 

Les persones que presenten les obres a aquest certamen es responsabilitzen de les possibles reclamacions per drets de tercers en les obres presentades. 


   1. Dret de canvi de les Bases 

L’organització es reserva el dret a canviar les bases si les circumstàncies ho requereixen.


   1. Acceptació de les bases

Presentar una obra al certamen implica l’acceptació de tots els punts d’aquestes bases.

 

JURAT DE LA CONCÒRDIA

ALEJANDRA BRITO. Dissenyadora gràfica i productora audiovisual d’origen veneçolà.

HAROLD CUELLAR. Enginyer de sistemes informàtics d’origen bolivià.

FATIMA EL BEJJAJI. Llicenciada en filologia àrab i Master en construcció i representació d'identitats culturals per la UB.

SÍLVIA GALLART. Coordinadora de Creu Roja de Ripoll i víctima de l'atemptat terrorista del 17A

ELISABETH ORTEGA. Directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès

JURAT LLARGMETRATGES

JORDI COROMINA. Actor de gran recorregut en produccions de cinema, televisives i teatrals

JUDIT ARANDA. Documentalista, periodista audiovisual, comunicadora i feminista.

ARIADNA PUJOL. Cineasta especialitzada en documental de creació.

 

JURAT DE MUNTANYA

DAVID VERGE. Associació Esportiva Planoles

RAMON MUSSACH. Cinèfil i crític de cinema.

YASSER EL BEJJAJI. Tècnic esportiu de muntanya.

 

JURAT DE MEDI AMBIENT

ÀLEX MEDRANO FOZ. Geògraf especialitzat en gestió del medi ambient i membre de Crataegus

MIQUEL NIETO CONILL. Graduat en Geografia i Ordenació del Territori, és monitor d’esquí i també músic

JORDI FÀBREGAS. Representant i usuari de la Fundació MAP

 

JURAT CINECLUBISTA. CURTMETRATGES / MIQUEL PORTER MOIX

PABLO SANCHO. Cineclubista representant la Federació catalana de cineclubs

ÀLEX PORTOLÉS. Cineclubista representant el Cineclub de Castellar del Vallés

JORDI DÍAZ. Cineclubista representant al Cineclub dels Amics del cinema de la Vall de Ribes.

 

JURAT DE FOTOGRAFIA

JOAN GUERRERO. Fotoperiodista

JORDI PLAY. Fotoperiodista

CARLES COSTA. Professor de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

 

JURAT JOVE

Un conjunt de membres format per joves immigrants sense pares acollits a Catalunya i alumnes de l’Institut SES Joan Triadú ha treballat en equip per atorgar el Premi Gollut dels joves.

Khalil Hnich, Mohamed Amine, Youssef Ouiro, Yassir Selmouni, Ismail Oulghazi, Mohamed Touarsi, Abdessamad Karim, Ibrahima Sorry Soumah, Bilal Terak, Marc Ramilo, Fiona Serra Méndez i Mireia Cosp i Arwen Sara Roca


 

EQUIP ORGANITZATIU:

 

Direcció i programació: Joaquim Roqué

Comunicació i premsa: Mònica Pagès

Disseny gràfic i programa: Marc Velasco

Projecció, producció vídeo i coordinació voluntaris: Bora Roqué

Responsable de taquilla: Neus Vergés

Acomodació convidats: Maria Josep Vives.

Dinamització sessions de cinefòrum amb autors: Fatima El Bejjaji, Núria Font i Jan Baeta

Patrocinis i anunciants: Sandra Foncillas, Núria Font i Maria Solé

 

Comissió permanent del Festival Gollut: Aurora Maquinay, Lluís Rey, Cesca Prats, Jordi Lara, Jordi Play, Josep Ferrer, Mònica Pagès, Montserrat Batallé, Núria Font, Núria Ribera, Joaquim Roqué, Sandra Foncillas i Sergi Díaz.

 

Membres dels comitès de selecció 2019:  Sergi Díaz, Teresina Artigas, Jordi Badet, Cesca Prats, Joaquim Roqué, Josep Ferrer, Jaume Palmés, Muti Saló, Mariano Arranz, Núria Ribera, Jan Baeta, Genís Zaragoza, Ramon Mas, Armand Cassado, Núria Ibañez, Maria Solé Mateo, Xavier Cairó i Montse Batallé.

 

Voluntaris

Tere Pujol, Imma Martínez, Santi Cifuentes, Marc Ramilo, Mercè Linares, Núria Font, Montserrat Batallé, Maria Josep Vives, Cristina Perpinyà, Núria Ribera, Rosa Mª Salamó, Teresina Artigas, Jordi Badet, Maria Badet  i entre altres voluntaris/àries.

 

Festival Gollut. Mostra de cinema compromès, medi ambient, muntanya i fotoperiodisme fonamentat en la cultura popular

Cinema compromès, fotoperiodisme, muntanya i medi ambient fonamentat en la cultura popular.

Les seccions de competició es realitzaran entre el 12 d’octubre i el 3 de novembre de 2019

Des del dia 22 de setembre al 31 de desembre de 2019 hi haurà sessions prèvies, sessions especials fora de competició, presentacions al públic i sessions de cinema amb valors.

Ribes de Freser - Vall de Núria - Queralbs - Planoles - Ripoll - Sant Joan de les Abadesses
Figueres - Cassà de la Selva - Lloret de Mar - Girona - Barcelona - Teià - Basilea - Zuric

 

El Festival Gollut dóna nom als nans de Ribes, els golluts, comunitat que va ser discriminada fins la seva desaparició a mitjans del segle XX. Els reivindica i dignifica. Projecta i premia a obres que transmeten valors amb compromís social, informen o denuncien fets que afecten a la societat  i que no es difonen suficientment a les sales de cinema, mitjans de comunicació o canals de distribució audiovisual habituals.

Continuar llegint

Films seleccionats a competició  

   
Títol original del film Títol en català Direcció País de producció Secció
L'escriptor d'un país sense llibreries L'escriptor d'un país sense llibreries Marc Serena Espanya / Guinea Equatorial LLARGMETRATGE
El Periplo El Periple Mario Pons Múria Catalunya LLARGMETRATGE
Me llamo Violeta Em dic violeta David Fernández de Castro
i Marc Parramon
Catalunya LLARGMETRATGE
Ainhoa, no soy esa Ainhoa, jo no sóc aquella Carolina Astudillo Muñoz Espanya LLARGMETRATGE
Tot inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes Tot inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes Pedro de Echave Espanya LLARGMETRATGE
Fem pinya amb els joves Fem pinya amb els joves Ricard Burguès Ducal Catalunya LLARGMETRATGE
Godina na Majmunot L'any del mono Vladimir Blaževski República de Macedònia del Nord LLARGMETRATGE
Vivons Autrement Vivim diferent Brewenn Helary, Léa Schiettecatte França MEDI AMBIENT
Wanamey. Per una Tierra Linda Wanamey. Per una terra Linda Roger Granel Catalunya / Perú MEDI AMBIENT
El retorno del oso El retorn de l'os David Perpiñán Espanya MEDI AMBIENT
L'eau est la vie (Water is life: From standing rock to the swamp) L'aigua és vida Sam Vinal Estats Units MEDI AMBIENT
Fluvius Fluvius Pere Puigbert Catalunya MEDI AMBIENT
Echilibru, dans la peau de l'ours Echilibru, dins la pell de l'os Jérôme Fatalot, Victor Jullien, Eve Cerubini França MUNTANYA
Give Me Wings Dona'm ales Xavier Coll Catalunya MUNTANYA
Orogonia Orogonia Enrique Pedrero Pacheco Espanya MUNTANYA
Ossetia del Sud, the untouched land Ossètia del Sud, la terra intacta Pep Cuberas Esgleas Catalunya MUNTANYA
Rios Patagonicos Rius patagònics Marie Leclere, Bruno Fromento França MUNTANYA
Speleonaut / Under The Stone Sky Espeleonauta / Sota la pedra del cel Sonja Djekic Sèrbia MUNTANYA
Arredor do día. Retratos na Terra de Montes Al voltant del dia. Retrats a la terra de Montes Film realitzat en el marc del programa Cinema en curs (www.cinemaencurs.org) per alumnes de 6è de primària del CEIP de Tenorio (Cerdedo-Cotobade, Galícia) Espanya CURTMETRATGE
Casting (renumerado) Casting (remunerat) Javier García Fernández, Rocío Alzueta Jaro Espanya CURTMETRATGE
Nobody Dies Here Ningú mor aquí Simon Panay França / Benin CURTMETRATGE
Finish Line Línia d’arribada Saeed Mayahy Iran CURTMETRATGE
Heroes Herois Pablo Manchado Cascón, Santiago Cardelús Ruiz-Alberd Espanya CURTMETRATGE
Slaughter Matança Saman Hosseinpuor & Ako Zandkarimi Kurdistan. Iran CURTMETRATGE
Tono menor To menor Iván Sáinz-Pardo Espanya CURTMETRATGE
Coffin Decollete El taüt escotat Nancy Kamal Egipte CURTMETRATGE
Zapatos de tacón cubano Sabates de taló cubà Julio Mas Alcaraz Espanya CURTMETRATGE
Love Amor Raúl de la Fuente Espanya CURTMETRATGE
Nuestra vida como niños refugiados en Europa La nostra vida com nens refugiats a Europa Sílvia Venegas Espanya CURTMETRATGE
The call of the Earth La crida de la Terra Lucas Taffin França CURTMETRATGE
La eminencia L’eminència Espanya Carlota Coronado, Clara Roca CURTMETRATGE
Negre de merda Negre de merda Manel Serrat Catalunya CURTMETRATGE
Bare Giran (The heavy burden) La pesada càrrega Yilmaz Özdil Turquia CURTMETRATGE
Fin Fi Álvaro G. Company Espanya CURTMETRATGE
Mi hermano Juan El meu germà Juan Cristina Martin Barcelona, Maria José Martin Barcelona. Espanya CURTMETRATGE
Foreigner Estranger Carlos Violadé Espanya CURTMETRATGE
Under the blade Sota la fulla Javid Farahani Iran CURTMETRATGE
         

Films seleccionats fora de competició  

   
El libro de Genís El llibre d'en Genís Carol Lacalle Santamaría Catalunya PROJECCIÓ ESPECIAL
Caucas Ridge La serra del Caucas Pep Hubach Catalunya PROJECCIÓ ESPECIAL
 

Reportatges de fotoperiodisme seleccionats a competició  

Títol original Autor/a Secció
Aulas Peligrosas. Enseñar el Corán o Morir Antonio Aragon Renuncio

REPORTATGE DE
FOTOPERIODISME

El poble berber Pep Mota Estrada REPORTATGE DE
FOTOPERIODISME
El silencio de un terremoto Germania Mora Macias  REPORTATGE DE
FOTOPERIODISME
Geni Lozano, Catalunya Ràdio, Washington Astrid Loano Villó  REPORTATGE DE
FOTOPERIODISME
Grande Hotel Cristian Sarmiento  REPORTATGE DE
FOTOPERIODISME
Levanta la vista y... ESCÚCHALOS. Aitor Rodero Aznarez  REPORTATGE DE
FOTOPERIODISME
Tradición Gitana Germania Mora Macias  REPORTATGE DE
FOTOPERIODISME
Una llave para la dignidad Astrid Loano Villó  REPORTATGE DE
FOTOPERIODISME
 

Dinàmic Enginy SLU - 2020 - Contacta - Avís legal i política de privacitat